Innkalling til årsmøte


Skrevet av Thomas Maurstad Larsson
Onsdag 6. september 2023 kl.11:00

Supporterklubben kaller inn til årsmøte onsdag 20. september kl 19.00

Følgende saker behandles på årsmøtet:

  1. Styrets årsberetning
  2. Årsregnskap med revisors kommentarer
  3. Godkjennelse av styrets beretning og regnskap, meddelelse av ansvarsfrihet for styret og revisor.
  4. Fastsettelse av årsavgift
  5. Innkomne forslag og andre saker styret ønsker behandlet
  6. Valg av styreleder, to styremedlemmer.
  7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor
  8. Møtet avholdes på Teams onsdag 20. september kl 19:00.